Hyvä huomioida

Kotitalousvähennys

Useimmat työsuorituksemme mahdollistavat kotitalousvähennyksen käyttämisen. Esimerkiksi puunkaato piha-alueella tai muut pihatyöt kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin. Tällä hetkellä (vuonna 2018) puolisoiden maksimivähennys on 4800 euroa per vuosi. Katsothan tarvittaessa tarkempia lisätietoja Verohallinnon nettisivuilta.

Kaatoihin liittyviä riskejä

Puiden kaatoa on entisaikaan pidetty jokamiestaitona ja epäilemättä se sitä on ollutkin metsien keskellä sikäli kun moottorisaha vain on pysynyt kädessä. Nykyisin yhteyskuntamme on kaupungistunut ja puiden kaato ei ole samalla tavalla enää arkipäiväistä. Lisäksi erilaisia ongelmapuita löytyy kaikista taajamista. Metsässäkin puun kaatoon liittyy monia seikkoja, jotka ammattilaiset osaavat ottaa huomioon, mutta ne korostuvat erityisesti ahtaissa taajamaympäristöissä.

  • Mihin suuntaan puu on kasvanut viinoon?
  • Onko jollakin laidalla poikkeuksellisen raskaita oksia?
  • Mitä on puun vieressä? Rakennuksia tai muita arvokkaita rakennelmia?
  • Voiko puun kaataa kokonaisen? Kenties vain yhteen tarkkaan suuntaan?
  • Vai pitääkö se karsia pystyyn ja pätkiä pieniksi pölleiksi?
  • Onko turvallisempaa ottaa hinattava nostokori paikalle kaatoa varten?
  • Mikä on tuulen suunta?
  • Voiko puu olla sisältä laho?

 

Luvat

Puiden kaatamiseen saatetaan tarvita lupa asemakaava-alueella. Olethan oman paikkakuntasi rakennusviranomaisiin yhteydessä selvittääksesi lupatarpeen jo valmiiksi.